top of page

Ressources-Information
Cette page a été éditée en turc uniquement

Kaynaklar ve bilgiler sayfamız, bir yandan konuyla ilgili yayınlara ve bilgilere yer verirken diğer yandan da faydalı olacağını ve işlerinizi kolaylaştıracağını düşündüğümüz linkleri sizlere sunmayı hedeflemektedir. 

 Bu kapsamda, tedarik ve tedarik zinciri, bakım ve tesis mühendisliği konularında küresel ölçekte gelişmeleri takip edebilmeniz için yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir kısım kaynaklarla ilgili bilgi ve linkleri sizlere sunuyoruz.

Bakım ve Mühendislik Dergisi (Maintenance and Engineering Magazine)

Placeholder Image

Tedarik Zinciri Dergisi (Supply Chain Digital)

Placeholder Image

Tedarik Zinciri Site ve Dergisi(SupplyChainBrain)

Placeholder Image

Tedarik Zinciri Yönetim Dergisi (Supply Chain Management Review)

Tesis Mühendislik Dergisi (Plant Engineering Magazine)

bottom of page