top of page
Danışmanlık
 
 
İş Sağlı Ve Güvenliği
İSG Danışmanlık

Çalışma hayatı ile ilgili ulusal ve uluslararası  birikime sahip kadromuzla; endüstriyel işletmelerde, yapı işlerinde ve diğer sektörlerde sosyal güvenlik, çalışma şartları, çalışma ilişkileri,  iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku ve yasal düzenlemeler ve benzeri konularda uygunluk denetimi, eğitim ve danışmanlık  hizmetleri sunuyoruz.

Uzmanlık. Kalite. İnovasyon.

Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat; İş Kanunu, Yabancı İşgücü Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi çok sayıda yasayı ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış, tüzük, yönetmelik, genelge gibi bir çok alt düzenleme ve rehberleri de ihtiva etmektedir.

Mevzuatın oldukça geniş olması, uygulayıcıların zaman ve bilgiye ulaşma konusunda karşılaştıkları güçlükler, işyerlerinin yönetiminde ve denetim organlarıyla ilişkilerinde sıkıntı oluşturabilmektedir. İşyerlerinin bu ve benzer güçlükleri aşmalarının bir yolu dışardan danışmanlık ve uzmanlık desteği almaktır.

İşyerlerinin, kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen alanlarda duyduğu profesyonel danışmanlık ve uzmanlık ihtiyacını karşılamak üzere ERWISE Mühendislik&Danışmanlık Ltd.Şti,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim danışmanlığı ve uygunluk değerlendirme, toplu iş hukuku uyuşmazlıklarında teknik destek sağlanması, insan kaynakları, istihdam teşvikleri, ihbar ve kıdem tazminatı, fesih ve işe iade gibi çalışma hayatını ilgilendiren her alanda geniş uzman kadrosuyla  danışmanlık, uzmanlık ve eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere sizlerin hizmetindedir.

İSG Audit
Tehlike ve Risk Değerlendirme

İSG DANIŞMANLIĞI

RİSK VE TEHLİKELERİNİZİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM

Uluslar arası çalışma örgütü,ILO
Yabancı Çalışma İzinleri

ULUSLARARASI DENEYİMLERİMİZİ AKTARALIM

ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNALIM

 
G
M
T
Y
 
 
 
                 
 
      t
bottom of page